קיימות למען עתיד טוב יותר מאז הקמת העסק העבודה הביאה אותי לכמעט כל מקום בארץ. היום אני מבלה זמן רב בנסיעות ע"ב יומי. לפחות שעתיים ביום. הרגשתי שאני רוצה למצוא […]